Contractació

Contractació

Reclutament - Headhunting
Selecció Per a llocs de treball permanents o projectes /interim.

Una bona comunicació amb les persones que prenen decisions dins de l’empresa ens ajuda a guanyar en coneixement sobre el negoci i la cultura interna dels nostres clients.
Els consultors de Inter National Match ofereixen acords de col·laboració al les empreses que desitgen atraure els millors talents d’Europa. 

Us convidem a veure una descripció del nostre mètode de treball per aconseguir l'èxit.

PROCÉS:

1 Anàlisi de necessitats:
El nostre equip de professionals treballarà amb vostè perquè la seva empresa atregui als millors candidats.

2 Requeriments del client:
El desenvolupament d'una minuciosa descripció del lloc de treball és vital per l'èxit de la recerca.

3 Cerca:
El nostre anàlisi detallat de la indústria, empresa, mercat, competidors ens permetrà desenvolupar una estratègia eficaç.

La nostra xarxa de contactes ens permet arribar als possibles candidats de manera discreta i directa. 

4 Identificació:
Basant-nos en les necessitats del client i en la nostra recerca, Inter National Match identifica els millors candidats potencials per al lloc.

No només ens enfoquem en les capacitats tècniques, sinó avaluem altres facetes del candidat. Finalment serà el client qui valori si les aptituds més personals s'ajusten a la manera de fer de la seva empresa.

5 Valoració:
El nostre sistema d'entrevistes ens permet avaluar els candidats tenint en compte el mercat i si encaixa amb les necessitats dels clients.

El "fit" entre candidat i empresa no pot ser només quelcom escrit en un paper, simplement comparant un perfil i un CV. Fem avaluació dels temes relatius a cultura d'empresa, assessorant a ambdues parts en cas necessari, per garantir una relació duradora entre el client i el candidat.

6 Presentació:
Al final del nostre procés d'identificació i avaluació, oferim els CVs detallats dels candidats més qualificats per a la seva revisió.

Només presentem els candidats que realment s'ajusten al perfil sol· licitat. Participem en les entrevistes a casa del client sempre que és possible per entendre millor el perfil, la cultura d'empresa, les necessitats i altres implicacions que requereix el lloc, per estar segurs que la selecció sigui un èxit.

7 Comprovar referències:
És molt important per a nosaltres i els nostres clients estar completament segurs de la veracitat de la informació que tenim sobre els candidats.

Comprovem les referències dels professionals per a assegurar un servei de qualitat.

8 Negociació:
Formem part del procés, compartim les experiències, els dubtes, les propostes i les negociacions ajudant a les parts per arribar a un acord satisfactori per a ambdues.

Estem aconseguint uns resultats d'èxit per sobre de la mitjana pel que fa a contractacions de llarga durada i ha satisfacció per les condicions acordades.

9 Seguiment:
Després de la contractació, el nostre treball no s’ha acabat.

Participem en la incorporació del candidat. Seguim el seu desenvolupament i on és oportú oferim serveis de "coaching" per millorar el rendiment professional dels nostres candidats.